Uw zaak en inkomen

Zelfs de beste medewerkers van de wereld kunnen niets doen voor de onderneming als een brand hun werkmiddelen onbruikbaar maakt. De ‘mechaniek’ van uw onderneming kan immers door omstandigheden helemaal vastlopen. Een goede brandverzekering op maat biedt een perfecte oplossing.
35525331_s.jpg

Bedrijfsschade na brand

Wat gebeurt er nadat de schade vergoed is? En wat met uw omzet tijdens de wederopbouwwerken, terwijl uw productiemiddelen onbruikbaar zijn? De verzekering bedrijfsschade is de ideale aanvulling bij uw pakket bedrijfsverzekeringen.

Bekijk mogelijkheden
4000938_m.jpg

Brandverzekering handel en ondernemingen

Uw bedrijfsgebouwen beschermen is eerder een noodzaak dan een verplichting. De verzekeraars bieden een volledig gamma van waarborgen aan, gaande van de klassieke brandrisico’s tot het verzekeren van uw aansprakelijkheden…

Bekijk mogelijkheden
56892309_s.jpg

Machinebreuk

Elke onderneming die zich wil beschermen tegen de risico’s verbonden aan het gebruik van machines maar die ook wil zorgen voor een goed beheer van haar financiën, heeft er belang bij om de verzekering machinebreuk af te sluiten.

Bekijk mogelijkheden
43305822_s.jpg

Polis electronica

Pc’s, printers en kopieermachines zijn immers niet meer uit het bedrijfsleven weg te denken. Wist u dat de vergoeding voor elektronica begrensd is en bovendien niet wordt uitgekeerd voor specifieke problemen zoals een intern defect, diefstal tijdens het transport, sabotage … Een verzekering elektronica brengt u een oplossing hiervoor.

Bekijk mogelijkheden
36333071_s.jpg

Gewaarborgd inkomen

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval vanarbeidsongeschiktheid bij ziekte of na een ongeval. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien u dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode.

Bekijk mogelijkheden