Woning verzekeringen

Uw woning is één van uw kostbaarste bezittingen. Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat om een brandverzekering af te sluiten, kunnen de kosten die bij een brand gepaard gaan dramatisch hoog oplopen. Denk maar aan de kosten voor opruiming van het beschadigd gebouw, kosten bij overslaan van een brand bij de buren, aankoop
van nieuwe inboedel, heropbouw van de woning; … Het afsluiten van een degelijke brandverzekering is dus geen overbodige luxe. U wilt niets liever dan dat het goed verzekerd is.
4000938_m.jpg

Brand verzekering

Wie zelf eigenaar is van een woning, verzekert die maar best met een brandverzekering. Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk omdat hij enerzijds zijn eigen inboedel in rook kan zien opgaan bij een schadegeval en hij anderzijds aansprakelijk is voor de schade die hij aan anderen (derden) toebrengt.

Bekijk de mogelijkheden
48121665_s.jpg

Diefstal van inboedel

Naast de brandvezekering kan u kiezen om een aantal optionele waarborgen te onderschrijven. Eén daarvan is de waarborg Diefstal van inboedel.

Bekijk de mogelijkheden
40598927_s.jpg

Alle bouwplaats risico's

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen, dan doet u er best aan een polis alle bouwplaatsrisico’s te nemen. Werkt u met een aannemer, dan is deze verzekerd voor zijn werf. Maar is hij voldoende verzekerd, is schade aan woning van uw geburen meeverzekerd?

Bekijk de mogelijkheden