Omniumverzekering voertuigen

Zoals u reeds kon lezen dekt de verplichte dekking BA Motorrijtuigen enkel de schade aan derden waarvoor u aansprakelijk bent (ook de lichamelijke en stoffelijke schade aan uw mede-passagiers).

Zo dekt de extra waarborg omniumverzekering de schade aan uw voertuig. U kan rekenen op een vergoeding van uw omniumverzekeraar wanneer u bvb zelf in fout bent, of bij ongevallen waarbij tegenpartij vluchtmisdrijf gepleegd heeft, schade door glasbraak, diefstal of poging tot diefstal, schade door natuurkrachten, noem maar op… Uw omniumverzekering betaalt dit allemaal behalve de eventuele voorziene vrijstelling in uw contract.

Wenst u iets minder te betalen, maar toch gedekt te blijven bij oa. glasbraak, diefstal of bij hagelschade? Dan kan u opteren voor de waarborg kleine of gedeeltelijke omnium. Of na verloop van tijd kan u steeds overschakelen van grote omnium naar een formule kleine omnium.

Wat zit er omvat in de waarborgen

Brand

schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen

Diefstal

schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.

Natuurkrachten

schade aan de wagen als gevolg van hagel, sneeuw, enz…

Aanrijding met dieren

schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren.

Raadpleeg steeds uw bijzondere voorwaarden en algemene voorwaarden of contacteer ons bij enige twijfel.